malířka, restaurátorka

Narozena v Písku 9. 3. 1963.

1972–1978 absolvent výtvarného oboru při LŠU v Písku.

1978–1982 studium na gymnáziu v Písku.

1991–1993 nástavbové studium a absolutorium oboru Konzervátorství při Střední uměleckoprůmyslové škole grafické v Praze.

1992–2000 restaurátorka a odborná asistentka na Soukromé střední uměleckoprůmyslové škole v Písku (chemie pro konzervátory, technologie pozlacování a polychromie).

Od roku 2000 restaurování ve vlastním ateliéru.

Od roku 2010 malířská tvorba – práce na cyklu SYNOČÁRY.