malířka, restaurátorka

Adam a Iva  |  Synočáry

Tvorba ukazuje vazbu docela zvláštní,
s níž se dosud nikdo z nás nesetkal
– vazbu psyché syna a matky.
Kresby jsou pozdravem, oslovením, výrazem vztahu, projevem lásky a touhou po stejně láskyplné odpovědi. A stejně obrazy povyšují i prohlubují kresbu a odpovídají tím vroucím hlasem, jakým promlouvá pouze matka.

prof. Dr. Ivo Kořán, DrSc.
 

Výstava | Písek | 08/2011 • Prácheňské muzeum

Adam & Iva
Synočáry

autorská výstava obrazů Ivy Petrové

3. 8. – 28. 8. 2011

Malé výstavní síně Prácheňského muzea v Písku

Přivítání: Irena Mašíková-Konštantová, kurátorka výstavy
Úvodní slovo: PhDr. Ivan Douda
Hudební doprovod: Raven

Otevřeno: úterý–neděle od 9.00 do 18.00 hod

Velké nám. 114
397 24 Písek
tel. +420 382 201 111
www.prachenskemuzeum.cz