malířka, restaurátorka

Adam a Iva  |  Synočáry

Tvorba ukazuje vazbu docela zvláštní,
s níž se dosud nikdo z nás nesetkal
– vazbu psyché syna a matky.
Kresby jsou pozdravem, oslovením, výrazem vztahu, projevem lásky a touhou po stejně láskyplné odpovědi. A stejně obrazy povyšují i prohlubují kresbu a odpovídají tím vroucím hlasem, jakým promlouvá pouze matka.

prof. Dr. Ivo Kořán, DrSc.
 

Výstava | Praha | 11/2012 • Galerie Vyšehrad

Adam & Iva
Synočáry

autorská výstava obrazů Ivy Petrové

20. 11. – 16. 12. 2012

Galerie Vyšehrad (nad Libušinou lázní)

Přivítání: Irena Mašíková-Konštantová, kurátorka výstavy
Úvodní slovo: prof. dr. Ivo Kořán DrSc.
Hudební doprovod: Lucie Redlová

Otevřeno: denně od 9.30 do 17.00 hod

Národní kulturní památka Vyšehrad
V Pevnosti 159/5b
128 00 Praha 2
Tel. 241410352, 603451255
www.praha-vysehrad.cz