malířka, restaurátorka

Adam a Iva  |  Synočáry

Tvorba ukazuje vazbu docela zvláštní,
s níž se dosud nikdo z nás nesetkal
– vazbu psyché syna a matky.
Kresby jsou pozdravem, oslovením, výrazem vztahu, projevem lásky a touhou po stejně láskyplné odpovědi. A stejně obrazy povyšují i prohlubují kresbu a odpovídají tím vroucím hlasem, jakým promlouvá pouze matka.

prof. Dr. Ivo Kořán, DrSc.
 

Novinky

19. 3. 2015 v 17:00 hod se uskutečnila vernisáž výstavy Synočáry v táborském Husitském muzeu.

Podrobnosti o výstavě

7. 1. 2014 v 17:00 hod proběhla vernisáž výstavy Synočáry v písecké Sladovně.

Podrobnosti o výstavě

„To je abstrakce...“

V prosinci roku 2007 bylo Adamovi pět a půl, když mi jednou večer podal do ruky kresbu se slovy: „To je abstrakce.“

Přišel rok 2009 a návrat mé, před dvěma lety uspané, onkologické choroby a s ním náročnější léčba a krutější stavy... A tu jsem si usmyslela, že až budu mít po transplantaci kostní dřeně a seberu dostatek sil začnu ty Adamovy kresby převádět na plátna...

Bylo mi líto nechat jen tak v zásuvce stolu ležet takové poselství, v němž spatřuji cosi archetypálního... jakousi zprávu z minulosti, která k nám přichází prostřednictvím kreseb malého dítěte... mám pocit jako by dítě zde bylo pouhým prostředníkem pro sdělení jakési dávné dospělé zkušenosti.