malířka, restaurátorka

Adam a Iva  |  Synočáry

Tvorba ukazuje vazbu docela zvláštní,
s níž se dosud nikdo z nás nesetkal
– vazbu psyché syna a matky.
Kresby jsou pozdravem, oslovením, výrazem vztahu, projevem lásky a touhou po stejně láskyplné odpovědi. A stejně obrazy povyšují i prohlubují kresbu a odpovídají tím vroucím hlasem, jakým promlouvá pouze matka.

prof. Dr. Ivo Kořán, DrSc.
 

Výstava | TÁBOR | 03/2015 • HUSITSKÉ MUZEUM

Adam & Iva
Synočáry

autorská výstava obrazů Ivy Petrové

20. 3. – 14. 5. 2015

Husitské muzeum Tábor

Vermisáž výstavy: 19. 3. 2015 v 17:00 hod
Zahájení a úvodní slovo:Jan Vávra
Hudební doprovod: Beata Bocek

Otevřeno: denně kromě pondělí od 9.00 do 17.00 hod

Husitské muzeum Tábor
Žižkovo nám. 1
Tábor
www.husitskemuzeum.cz